O Nás

Cartisian Technical Recuitment je technická náborová konzultační společnost s pobočkami v České republice a ve Velké Británii, která se specializuje na obory automatizace, automobilového průmyslu, vědy a techniky, všeobecného strojírenství a strojírenské výroby, a propojeným technologiím spojeným s Průmyslem 4.0.

Naše důkladné znalosti potřeb při náboru technických pracovníků a behaviorálních vlastností uchazečů nám umožňují podporovat Velké i malé a středí podniky v mnoha technických oborech komplexními službami, přizpůsobenými na míru jednotlivým klientům.

Cartisian Technical Recuitment je specializovaná konzultační náborová služba, která se soustřeďuje na zaměstnání v oborech automatizace, automobilového průmyslu, vědy a technicky, všeobecného strojírenství, prodeje techniky a také v oboru řídících pracovníků, seniorských pozic i dočasných pracovních úvazků. Naši konzultanti mají mnohaleté zkušenosti s náborem těch nejhledanějších a nejžádanějších strojařů pro vývoj výrobků, výrobu, i nákupní a dodavatelské řetězce. Jsou to, například, následující pozice:

Strojní inženýr, konstruktér ve strojírenství, projektant výrobku, elektro-inženýr, projektant hardwaru, vývojář firmwaru, inženýr elektroniky, vývojář softwaru, vedoucí inženýr, strojírenský manažer, výrobní manažer, manažer zabezpečení jakosti, manažer nákupních a dodavatelských řetězců a technik prodeje.

Naše portfolio klientů zahrnuje systémové integrátory, výrobce obráběcích strojů, specialisty na automatizaci skladů, subdodavatele a OEM dodavatele pro automobilový průmysl, inovátory ve vědě a technice a také rizikové podniky ve strojírenství a výrobě.

Poskytujeme konzultační služby ve vzájemné spolupráci a budujeme silná dlouhodobá partnerství založená na vzájemné důvěře a čestném jednání. Cartisian Technical Recruitment je loajální a čestná společnost, která si cení vztahů, které její týmy budují s klienty a uchazeči, společnost, pro kterou její vize, poslání a hodnoty tvoří základ všech aspektů podnikání.

Vize

Stát se integrálním a neocenitelným partnerem našich klientů.

Mise

Poskytovat konzultační náborové služby pomocí pochopení technických a vlastnostních potřeb požadovaných našimi klienty, a pomocí porozumění kariérním aspiracím uchazečů o zaměstnání.

Hodnoty

 • Získávat a pomáhat v rozvoji kolegům, kteří mají nadšení pro techniku a neustále nabízejí technické, profesionální a přátelské služby zákazníkům.
 • Vytvářet prostředí, které je inspirativní svojí různorodostí a je adaptabilní v neustále se měnících podmínkách trhu.
 • Poskytovat přehled v oblastech naší specializace pomocí silných vazeb na průmysl a klienty.
 • Vytvářet prospěšné týmové prostředí, v němž sdílený cíl přesahuje klientovo i uchazečovo očekávání, a v které podporuje a stimuluje příležitosti pro kariérní postup.
 • Držet krok s nejnovějším technologickým vývojem a s budoucími dovednostmi potřebnými pro podporu pro současný i budoucí vývoj potřeb průmyslu.

Služby

Trvalý pracovní poměr

Dobře víme, jak důležité je pro udržení kontinuity a rozvoje podniku mít stálou kmenovou pracovní sílu. Naše technické znalosti a rozsáhlá síť spolupracovníků nám umožňuje nacházet vysoce kvalifikované kandidáty, kteří mají dovednosti potřebné pro vaše podnikání. Můžeme pro vás připravit řešení na míru a najít pracovníky na trvalý poměr, exkluzívní smlouvu nebo pracovníky do rezervy.

Na začátku každého projektu vám naši pracovníci poskytnou vhled do aktuálního stavu na trhu práce, seznámí vás s možnými překážkami a s očekávanou výší mzdy pro danou pozici. Budeme vždy jednat profesionálně a potenciálním kandidátům poskytneme detailní přehled pozice a prostředí, ve kterém budou pracovat. Klientům budeme po celou dobu smluvního vztahu poskytovat pravidelné aktualizace stavu.

Více informací o náboru pro trvalý pracovní poměr najdete v následujícím odkazu: Trvalý pracovní poměr

Dohoda o provedení práce

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) představuje pro kandidáty nejen zjevnou příležitost pracovat jako OSVČ, a rovněž umožňuje pracovníkům rozvíjet své dovednosti tím, že se přesunují z jedné zajímavé a náročné práce do další. Tato flexibilita je také velmi prospěšná pro firmy, protože jim umožňuje rychle a efektivně nabírat specialisty na jednorázové projekty na omezenou dobu.

Máme přístup k velmi zkušeným kontraktorům, kteří jsou schopni začít pracovat téměř okamžitě po vyrozumění, a najít vám ty nejlepší kandidáty. Ať již kandidáti pracují přes společnost s ručením omezeným nebo přes agenturu, postaráme se o administrativní i legislativní záležitosti, a zajistíme hladký proces náboru.

Více informací o práci na smlouvu najdete v následujícím odkazu: Dohoda o provedení práce

Dočasná smlouva

U uchazečů o seniorské pozice je mezi první schůzkou a začátkem pracovního poměru vždy prodleva, protože tito uchazeči mívají delší výpovědní lhůty nebo podléhají časově omezovacím klauzulím v pracovních smlouvách. Firmy často nejsou schopny čekat po dobu až šesti měsíců. Tuto mezeru mohou vyplnit uchazeči o dočasnou smlouvu a trh je takových uchazečů plný.

Naše rozsáhlá síť potenciálních uchazečů nám umožňuje rychle najít jednotlivce schopné pracovat na základě dočasné smlouvy, a poté provést důkladný výběr vhodných uchazečů s jasně viditelnými náklady a jejich dostupnosti.

Více informací o dočasných smlouvách najdete v následujícím odkazu: Nábor na dočasné smlouvy

Hledání řídících pracovníků

Současná globální ekonomika vytváří globální pracovní sílu. Nikde to neplatí víc, než u pracovníků na řídících a seniorských pozicích, jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Velmi konkurenční povaha prostředí globální ekonomiky nutí organizace vyhledávat ty nejlepší uchazeče na trhu. Znamená to hledat i za hranicemi národních států.

Cartisian Technical Recruitment operuje na celosvětové bázi a specializuje se na lokalizaci uchazečů, kteří mohou pracovat o oborech automatizace, automobilového průmyslu, vědy a techniky, všeobecného strojírenství a výroby a propojených technologií spojených s Průmyslem 4.0.

Více informací najdete, kliknete-li na následující odkaz: Hledání řídících pracovníků

Mezinárodní nábor

Cartisian Technical Recruitment pracuje na mezinárodní bázi a specializuje se na vyhledávání uchazečů za našimi hranicemi. Pobočky máme v České republice a ve Velké Británii.

Naše hlavní kancelář je v současnosti ve městě Solihull a máme pobočku v Praze. Chceme a jsme schopni vyhledat uchazeče a vést s nimi pohovory v mnoha různých zemích.

Mezinárodní organizace často hledají uchazeče s mezinárodní zkušeností, a my budeme využívat naši rozsáhlou databázi potenciálních zaměstnanců k nalezení nejvhodnějších uchazečů pro vaši organizaci. Jako specialisté v mezinárodním náboru pracovních sil, můžeme nabídnout našim globálním klientům rychlé a efektivní služby bez ohledu na geografické umístění.

Více informací najdete v následujícím odkazu: Mezinárodní nábor

Psychometrické Testování

Jak mohu zajistit, že zaměstnám nejlepšího uchazeče? Společnosti si tuto otázku kladou už více než jedno století, a jednoduchá odpověď ve skutečnosti neexistuje. Nejčastější důvod, proč s námi komunikujete, je, že chcete rozšířit nebo zlepšit technické, obchodní a manažerské schopnosti ve své organizaci.

Důsledky špatného rozhodnutí při přijímání zaměstnanců jsou vždy nákladné v mnoha ohledech. U technických a komerčních pozic se může váš podnik stát méně konkurenceschopným na trhu. Podprůměrný management může mít neblahé důsledky jako například ztracená produktivita celého oddělení a nízká pracovní morálka kolektivu. Každopádně finanční náklady na nápravu mohou sahat od 30 % do 50 % ročního platu.

Více informací o Psychometrickém testování najdete v následujícím odkazu: Psychometrické testování

Naše specializace

Kombinujeme naši specializaci se znalostmi místního trhu

Sektor automatizace

 • Robotika
 • Obráběcí stroje
 • Automatizace skladů
 • Jednoúčelové stroje

Automobilový průmysl

 • Nenastříkané karosérie
 • Úpravy interiérů a exteriérů
 • Pohony a převody
 • Propojené automobily

Všeobecné strojírenství a výroba

 • CNC stroje
 • Výroba
 • Injekční vstřikování
 • Kování a odlévání

Věda a technologie

 • Výzkum a vývoj
 • Biologie a medicína
 • Spotřební elektronika
 • Přesné nástroje

Průmysl 4.0 a propojené technologie

 • Inteligentní továrny
 • Rozsáhlá data
 • Autonomní technologie
 • Informační technologie